July

Thursday, May 5th, 2011 No Comments
Categorized Under:
Greek Name Days in July
1 ANARGYROS (2) (Anargyros, Anargyri)
1 COSMAS (1) (Kosmas)
1 DAMIANOS (1) (Damianos, Damian)
1 MAVRIKIOS (2) (Mavrikios, Maurice)
2 (no widely known nameday)
3 ANATOLIOS (ANATOLIOS)
3 YAKINTHOS (Yakinthos)
3 ZOUMBOULIA (Zoumboulia)
4 (no widely known nameday)
5 LAMPADOS (Lampados)
6 LYKIOS (Lykios)
6 SATYROS (Satyros)
7 KYRIAKI (Kyriake, Kyriakos, Kyriaki, Kiriaki, Kiki, Kitsa, Korina, Kitsos, Sundy, Domenica, Dominica, Cyriaca, Kyriaca, Ria, Iria, Ia)
8 PROKOPIS (Prokopios)
8 THEOFILOS (Theofilos, Theofilitsa, Filio)
9 PAGRATIOS (2) (Pagratios, Pagratia)
10 AMALIA (Amalia, Amelie)
11 EFIMIA (1) (Efemia, Efimia)
11 OLGA (Olga)
12 VERENIC (Verenike, Vereniki, Verenica)
12 VERONICΑ (Veronike, Veroniki, Veronica, Berenice)
13 ILIOFOTOS (Heliofotos)
13 SARAH (1) (Sarah)
14 AKYLAS (Akylas)
14 NIKODIMOS (Nikodemos, Nikodimos)
15 JULITTA (Ioulitta)
15 KIRIKOS (Kerykos, Kirykos)
15 VLADIMIR (Vladimiros)
16 (no widely known nameday)
17 ALEXANDRA (Alexis, Alexandra, Sandra, Sander)
17 ALIKI (Alix, Aliki, Alice, Alisia, Alicia, Alysia, Alika, Adelaide)
17 MARINA (Marena, Marinos)
18 EMILIANOS (Emilianos)
19 DIAS (Dias, Zeus)
19 GARYFALLIA (Garyfallia)
19 MAKRINA (Makrena)
20 ELIAS (Elias, Ilias, Eliana, Liana)
21 (no widely known nameday)
22 MAGDALINI (2) (Magdalena, Magdalene, Magdalini, Markella, Magda)
22 MARKELLA (Markela)
22 MARYLENA (Marylena, Maryelena)
22 MENELAOS (Menelaos, Meneleus, Menelaus, Menele, Mauvier)
23 (no widely known nameday)
24 ATHINAGORAS (Athinagoras)
24 CHRISTINA (1) (Christina, Christy, Chris, Christyne)
25 ANN (2) (Anna, Annita, Anneta, Hanna)
25 EFPRAKSIA (Efpraxia)
25 OLYMPIAS (Olimpias, Olimpiada)
26 ERMOLAOS (Hermolaos, Hermolia, Ermolia, Lia)
26 ERSI (Erse, Ersi)
26 OREOZILI (Oreozili, Oreozeeli)
26 PARASKEVI (Paraskevee, Paraskevi, Evi, Evita, Vivian, Vivi, Vetti, Veti)
27 PANTELIS (Panteleimonas, Pantelis)
28 AFXENTIOS (Afxentios)
28 AKAKIOS (Akakios, Kahi, Kaki)
28 DROSOS (2) (Drosos)
28 DROSOULA (2) (Drosoula, Drosis, Drosida)
28 HRYSOVALANTOU (Chrisovalantis, Chrysovalantou)
28 IRINI (2) (Eirene, Eirini, Irene, Irini)
28 TIMON (Timon, Timos)
29 KALLINIKOS (Kalinikos)
29 THEODOTI (Theodoti)
30 ADRONIKOS (2) (Andronikos, Androniki)
30 SILOUANOS (Silouanos)
31 EVDOKIMOS (Evdokimos)
31 JOSEF (2) (Iosif, Sifis)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.