June

Thursday, May 5th, 2011 No Comments
Categorized Under:
Greek Name Days in June
1 EVELPISTOS (Evelpistos)
1 GERAKINA (Gerakina)
1 IERAX (Ierax)
1 JUSTINE (Justine, Ioustinos)
1 PYRROS (Pyros)
1 THESPESIOS (Thespesios, Thespesia)
2 MARINOS (1) (Marinos)
2 NEFELI (*) (Nefeli)
2 NIKIFOROS (1) (Nikiforos)
3 IERIA (Ieria)
3 YPATIA (Ypatia)
4 MARTHA (Martha)
5 APOLLON (Apollon)
5 DOROTHEOS (Dorotheos, Dorothea, Dorothy)
5 KINTHIA (Kynthia, Kynthea, Kinthea)
5 NIKANDROS (Nikandros)
5 PLOUTARHOS (Ploutarhos, Ploutos, Plouto)
5 SELENE (Selene, Seline)
6 ILARION (Ilarion, Ilarionas, Ilaria, Ilariada, Lariada)
7 PANAGIS (Panayis, Panagos)
7 SEVASTIANI (1) (Sebastiani, Sebastian, Sevasti, Sevi)
7 ZINAIS (Zinais)
8 KALLIOPI (Kalliope, Kaliopi, Popi)
8 NAFKRATIS (Nafkratis)
9 RODANTHI (Rodanthi, Rozanthi)
10 (no widely known nameday)
11 BARTHOLOMEOS (1) (Bartholomeus)
11 LUKE Simferoupolis (2) (Loukas, Loska, Loskas, Lucas, Luke)
11 SATURDAY OF SOULS (2)(*) (Saturday of Souls)
11 VARNAVAS (Varnavas)
12 ONOUFRIOS (Onoufrios)
12 PENTECOST (*) (Pentecost)
13 DAY OF THE HOLY GHOST (*) (Day of the Holy Ghost)
13 KORI (*) (Koree)
13 KORINA (*) (Korina)
13 KORINOS (*) (Korinos)
13 TRIADA (*) (Triad)
13 TRIFILIOS (Trifillios, Trifilios)
14 ELISSAIOS (Elisaios, Elisso, Eliso)
14 NEFON (Nefon)
15 AFGOUSTINOS (Afgoustinos, Afgoustos, Augoustos, Avgoustis, Avgoustinos, Avgoustos)
15 AVGOUSTA (Avgousta)
15 IERONYMOS (Ieronymos, Jeronymo)
15 LIVYI (Livyi, Lybia)
15 MONICA (Monika, Monique, Mona)
15 ORTANSIA (Ortansia, Hortisia)
16 TICHON (Tychon)
17 FELIX (1) (Felix)
17 ISMAIL (Ismail)
18 ERASMOS (Erasmos)
18 LEONTIOS (Leontios)
19 ALL SAINTS (*) (All Saints, Agioi Pantes, Agios Pantas)
19 PAISIOS (Paisios)
19 ZOSIMOS (Zosimos, Zosimus)
20 METHODIOS (Methodius)
21 AFRODISIOS (Afrodisios)
22 EFSEVIOS (1) (Evsevios, Evsevia)
22 ZINAS (Zinas)
23 AGRIPPINA (Agrippina)
23 ARISTOKLIS (Aristoklis)
23 LOULOU (Loulou)
24 BIRTH OF JOHN THE BAPTIST (Ayiou Ioanni Baptisti)
25 EROTAS (Erotas)
25 FEVRONIA (Phevronia)
26 MAKARIOS (Makarios)
27 PIERRE (Pierion, Pierro, Pierre, Pieris)
28 ANARGYROS (1) (Anargyros, Anargyri)
28 GERMANOS (Germanos)
29 PAVLOS (Pavlos, Paul, Pavlina)
29 PETER (Petros, Peter, Paul, Petroula, Petrina, Petras, Petrakis, Petrinos, Petria, Petra)
30 APOSTOLOS (1) (Apostolis, Apostolos, Tolis, Lea, Lia, Apostolina, Polina)
30 MELITON (Meliton)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.